Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của người dùng. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, và thông tin thanh toán khi bạn đăng ký tài khoản, thực hiện giao dịch hoặc tham gia các sự kiện khuyến mãi.

Sử Dụng Thông Tin

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để:

  • Cung cấp và cải thiện dịch vụ.
  • Xử lý giao dịch và gửi thông tin liên quan đến tài khoản.
  • Liên lạc với bạn về các cập nhật, thông báo quan trọng.
  • Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Bảo Vệ Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không được phép.

Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc để bảo vệ quyền và an toàn của chúng tôi.

Quyền và Sự Lựa Chọn của Bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc yêu cầu xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi giữ về bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Cập Nhật Chính Sách

Chính sách bảo mật có thể được cập nhật từ thời gian này sang thời gian khác. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra trang này để biết những thay đổi mới nhất.